Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

De provincie staat garant voor een erfgoedbeleid gericht op preventie en publiek!

Erfgoed is in zijn onroerende dimensie een grondgebonden materie. Het draagt dan ook zichtbaar bij tot streekidentiteit en is een grote aantrekkingsfactor. Bovendien heeft het potentieel om men­sen en structuren te verbinden. Daarom interfereert een erfgoedbeleid sterk met andere sectoren als ruimte, milieu, water, landbouw en toerisme. De provincie is een efficiënte schaal om vanuit streekgebonden competenties en expertise een geïntegreerd erfgoedbeleid te voeren, met ruimte voor maatwerk en dat binnen de brede en steeds evoluerende kaders die het Vlaams ge­west uitzet. Concreet zal de provincie in haar erfgoedbeleid focussen op vier sporen: monumentenwacht, algemene landschapszorg, onroerende depotwerking, en advies, sensibilisering en publiekswerking, en dit vanuit de koppeling denken, doen en ervaren. Het is daarbij altijd de ambitie om een streekgericht, actueel en beklijvend verhaal te presenteren.