Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

De provincie, regisseur van de Limburgse ruimte

Met een eigen Beleidsplan Ruimte Limburg kiezen we resoluut voor een vernieuwd ruimtelijk beleid, waarbij de provincie de regisseursrol in handen zal nemen. In dit vernieuwd ruimtelijk beleid zijn ‘partnerschap’ en ‘realisatiegericht’ de kern­woorden. Waar in het verleden elk beleidsniveau zijn eigen taken had, zal de provincie nu inzetten op het samen realiseren van veranderingen op het terrein, en zich als regisseur van de besluitvorming opstellen.