Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

De provincie, de poort naar Europa

De provincie is een efficiënte schakel tussen het werkveld van burgers en organisaties (zoals steden en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en sectororganisaties) en het Europese beleids­veld. Dit geldt zowel op het vlak van informatie en educatie, als voor de gebiedsgerichte toepassing van het Europees regionaal beleid en de verschillende Europese programma’s.
De provincie zorgt voor de eerstelijnsontsluiting van de Europese middelen en mogelijkheden in het verlengde van een intermediaire gebiedsgerichte opdracht. Sinds 1995 werd dankzij de provincie meer dan 500 miljoen euro aan Europese subsidies geïnvesteerd in Limburg.
De provincie staat lokale bestu­ren, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties die Europese projecten willen opstarten met raad en daad bij. Om de uitvoering van een gebiedsgerichte beleidsvisie te versterken, brengen ze ook co-financieringsmiddelen in.
Het geïntegreerde provinciale contactpunt fungeert als een duidelijke toegangs­poort voor geïnteresseerde actoren.