Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

De provincie, partner voor een integraal waterbeleid

Op het gebied van het integraal waterbeleid is de provincie een belangrijke partner. De provincie Limburg heeft bijna 1000 km waterlopen van 2de categorie in beheer. Het omgaan met water is een maatschappelijk vraagstuk waarbij uiteenlopende belangen moeten verzoend worden. Als democratisch verkozen bestuursniveau is de provincie dan ook een voor­aanstaande partner om mee te zoeken naar antwoorden op complexe vraagstukken inzake water­beleid. Zowel bij het terugdringen van de risico’s op wateroverlast als bij het halen van een goede toestand, nemen de onbevaarbare waterlopen een sleutelpositie in. Een efficiënt en doordacht beheer is daarom noodzakelijk.