Geld en groei

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

Wij bouwen aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers in eigen streek.

Een veerkrachtige regio houdt haar jonge potentials in eigen huis, en weet jonge potentials aan te trekken. Dit is nodig om ondernemerschap ten volle te laten groeien, om bedrijven de talenten aan te reiken die ze nodig hebben, voor een gezonde bevolkingsmix, voor een regio die groeit en waar een veelzijdige dynamiek ontstaat. We zorgen voor het talent dat ondernemerschap nodig heeft om stand te houden en te groeien, zowel brains als hands zijn hiervoor belangrijk. We geloven in het meervoudig belang van arbeidsparticipatie, we willen ieder talent een kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt. Dit betekent dat jongeren ontwikkelings- en carrièrekansen in eigen regio moeten krijgen. We doen dit voor alle talentniveau’s.

›› Een internationale school gecombineerd met een internaat.
We gaan voor de realisatie van een internationale school gecombineerd met een internaat gaande van lager onderwijs tot secundair onderwijs. Deze ontwikkeling past binnen een kosmopolitische samenleving, waar onderwijs verbindt, die expats een interessante leefomgeving aanbiedt.
›› Verdere uitbouw van ons hoger onderwijs.
We blijven ijveren voor de verdere uitbouw van ons hoger onderwijs op een hoog kwaliteitsniveau waardoor werving op basis van ‘reputatie’ ontstaat. We ondersteunen de ontwikkeling en realisatie van een ‘reputatie’ strategie van onze universiteiten en hogescholen.
›› Studentenaanbod in onze stedelijke centra.
In samenhang met voorgaande moet het studentenaanbod in onze stedelijke centra met hoger onderwijs versterkt zodat deze steden aantrekkelijk worden voor studenten.
›› Samenwerking tussen bedrijven en studentenstages.
We versterken de samenwerking tussen bedrijven en studentenstages waardoor jongeren kennismaken met de kansen die er liggen in het Limburgse bedrijfsleven. We worden een regio met een hoge interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs.
›› Limburg als dynamische maar ook duurzame leefomgeving.
De versterking van het veelzijdig karakter van Limburg als dynamische maar ook duurzame leefomgeving op mensenmaat waardoor jonge gezinnen of ‘uitvliegers’ kiezen voor een ‘thuis’ in Limburg.
›› Levenslang leren promoten.
We promoten het levenslang leren. Onze universiteit en hogescholen bieden hun opleidingen aan voor werkstudenten via blended learning, afstandsonderwijs en werkplekleren.
›› Uitbouw van de graduaatsopleidingen.
De uitbouw van de graduaatsopleidingen in de hogescholen wordt een volwaardige trede in de onderwijsladder.
›› Uitbreiding van het onderwijsaanbod.
Met vereende Limburgse krachten blijven we in Brussel ijveren voor de uitbreiding van het onderwijsaanbod van de UHasselt. 
›› Versterking van de rol van de VDAB.
We bepleiten een versterking van de rol van de VDAB als begeleider-coach van jongeren/werkzoekenden op de arbeidsmarkt: de individuele coaching dient versterkt te worden en meer afgestemd te worden op de behoefte van de werkzoekenden. Hiertoe dient de VDAB de nodige ‘ruimte’ te krijgen.
›› Herziening van de tendering van arbeidsmarktprojecten.
We gaan voor een herziening van de tendering van arbeidsmarktprojecten aan derden: er is behoefte aan een lange termijn aanpak met langdurige opdrachten waarbij de tenderaars hun relatie met de lokale arbeidsmarkt en individuele werkzoekenden kunnen versterken.
›› Nieuwe opleidingsmogelijkheden voor vroegtijdige schoolverlaters.
We ontwikkelen nieuwe opleidingsmogelijkheden voor jongeren die omwille van motivatie of andere redenen vroegtijdig de schoolbanken verlaten, maar die intellectueel wel over competenties beschikken hierbij inspelend op nieuwe ontwikkelingen en behoeften op de arbeidsmarkt.
›› Mobiliteitsoplossingen van en naar het werk.
We versterken de instapkansen van jongeren in de arbeidsmarkt door hen te ondersteunen in hun mobiliteitsoplossingen van en naar het werk: we experimenteren met tijdelijke deelsystemen voor auto’s, fietsen, scooters, …
›› Optimale invulling van het wijkwerken.
We zorgen voor een optimale invulling van het wijkwerken en voorzien daarvoor begeleiding en ondersteuning van gemeenten.
Gezondheid ››
Gezondheid ››
Een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geborgenheid ››
Geborgenheid ››
Een veilig Limburg met leefbare dorpen en sterke steden.