Geld en groei

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

Limburg, dé slimme regio

In een slimme regio creëren stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven sàmen oplossingen voor stedelijke én landelijke uitdagingen. Dit gaat om het verminderen van files, het creëren van een duurzame distributie van goederen naar en van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, het zorgen voor optimaal parkeerbeleid, het wegwerken van drempels voor kansengroepen enz.
Door de krachten te bundelen in  S-LIM wordt Limburg de eerste smart region waar de 42 steden en gemeenten het goede voorbeeld geven door samen te werken.
Steden en gemeenten worden in de toekomst alleen nog maar ‘slimmer’. Wij willen die nieuwe stedelijkheid mee sturen vanuit een aantal waarden:

  • een grotere betrokkenheid van inwoners met elkaar en met het beleid,
  • meer levenskwaliteit, zelfontplooiing en creativiteit en
  • een koolstofarme toekomst
  • meer sociale cohesie en inclusie

›› S-Lim wordt hét samenwerkingsverband.
S-Lim wordt hét samenwerkingsverband om van Limburg een echt slimme regio te maken.
›› Future proof stad.
In elke Limburgse stad en gemeente wordt een visie ontwikkeld om hun gemeente of stad future proof te maken.
›› Platform voor leer- en praktijkervaringen.
We installeren platformen waar leer en praktijkervaringen permanent kunnen worden uitgewisseld.
Gezondheid ››
Gezondheid ››
Een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geborgenheid ››
Geborgenheid ››
Een veilig Limburg met leefbare dorpen en sterke steden.