Provincie Limburg is nodig

Daar staat CD&V Limburg en zijn 31 kandidaten garant voor.
Vandaag. Morgen. Altijd.

CD&V is voor het behoud van de provincie!

Voor CD&V is het duidelijk: Limburg is nodig, de provincie Limburg is nodig! Het verleden heeft aangetoond dat een sterk Limburg essentieel is voor het opvangen van tegenslagen. Het provinciebestuur van de toekomst is een slank en efficiënt bestuur. Er wordt gewerkt met 4 i.p.v. 6 gedeputeerden en met de helft minder raadsleden.
Limburg is tevens de krachtenbundeling van vele steden en gemeenten om bovenlokale uitdagingen aan te gaan. Op die manier vormt Limburg ook een sterke en essentiële tegenbeweging voor de visie dat de economische ontwikkelingen enkel nog in de Vlaamse ruit moeten kunnen. Enkel een sterk Limburg kan optimaal profiteren van de ligging in Vlaanderen als poort naar Duitsland en Nederland en met een sterke as met Leuven én de internationale centrale ligging in Europa.
We kiezen daarom resoluut voor een provincie als een volwaardig bestuursniveau tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen burgers en het bovengemeentelijk niveau met het gewest en de federale staat is te groot.
De provincie heeft doorheen de jaren een methodologie ontwikkeld waardoor ze op een dynamische en flexibele manier kan inspelen op veranderende noden en behoeften zonder dat dit moet leiden tot nieuwe vaste structuren. De dynamiek van de provincie is zijn grootste kracht. De provinciale schaal laat toe om in te spelen op lokale vraagstukken zonder het grotere bestuurlijke plaatje uit het oog te verliezen.

We gaan de grondgebonden bevoegdheden zo maximaal en innovatief mogelijk invullen. Dit is een kans om ze heruit te vinden en aan te passen aan de hedendaagse samenleving en uitdagingen.
Heruitgevonden provincies, met een duidelijk gedefinieerde rol als regisseur van het regionale beleid zijn hiervoor de meest efficiënte oplossing. De deputatie maakt werk van de toekomstprojecten voor Limburg en ondersteunt gemeenten met gemeente overschrijdende problematieken.
We onderschrijven hiervoor de regiowerking in onze provincie en trachten deze zo veel als mogelijk te enten op de 5 regio’s die afgebakend werden in LIRES. De provincie is een volwaardige regisseur van het streekbeleid en de gebiedsgerichte samenwerking zowel bij de invulling van de eigen bevoegdheden als voor de uitvoerende taken van de federale staat en de deelstaat. Hiervoor dient een bestuurlijk organisatiemodel ontwikkeld te worden dat de ontwikkelingskracht kan borgen en ondersteunen.
Besturen zo dicht mogelijk bij de mensen, blijft het uitgangspunt. Om echt werk te kunnen maken van decentralisering en subsidiariteit, is er nood aan ondersteuning van de gemeenten en een gestructureerde vorm van samenwerking van gemeenten. De provincie moet opereren als deeltjesversneller voor onze gemeenten en faciliteren waar nodig.
Een Limburgs platform voor overleg en belangenbehartiging t.o.v. Brussel is cruciaal.