Provincie Limburg is nodig

Daar staat CD&V Limburg en zijn 31 kandidaten garant voor.
Vandaag. Morgen. Altijd.

LRM en LSM

Limburg is nodig, maar ook LRM, de Limburgse investeringsmaatschappij, en LSM, de Limburgse stichting die met dividenden van LRM investeert in Limburgse maatschappelijke hefboomprojecten, zijn van levensbelang voor onze provincie. De definitieve verankering van beide organisaties in Limburg is dan ook een conditio sine qua non voor het behoud van onze welvaart en economische groei. LRM is dé motor en katalysator voor de Limburgse economie en heeft de voorbije jaren mede onder impuls van SALK de vernieuwing van het economische weefsel in Limburg concreet vorm gegeven. Het unieke incubatorennetwerk is hiervan de exponent. Door de verankering van LRM blijft een middelenstroom richting LSM gegarandeerd zodat ook niet-rendementsgebonden maatschappelijke hefboomprojecten in en voor Limburg mogelijk blijven. Het nieuwe protocol tussen de Vlaamse Regering en LRM maakt dit althans mogelijk tot 30/09/2025.