Uitdagingen voor Limburg morgen

Om onze welvaart tegen de achtergrond van deze evoluties en uitdagingen te behouden en duurzaam te versterken is een ambitieus levenskwaliteitsplan voor Limburg nodig waardoor elke Limburger een goed leven heeft in een Limburg dat de beste plaats in Vlaanderen is om te wonen, te leven én te werken. Een regio op mensenmaat.
 

Demografische uitdagingen

Op demografisch vlak staan we in Limburg voor grote uitdagingen. Uit de demografische vooruitzichten (uit Limburg.incijfers.be juni 2018) voor de periode tot 2035 wordt in onze provincie een minder sterke bevolkingsgroei verwacht dan in Vlaanderen en een spectaculaire groei van het aantal ouderen, hetgeen zich ook zal uiten in een groeiend percentage ouderen onder de totale bevolking. Naast deze sterke vergrijzing zal ook de tendens van ontgroening van de bevolking zich verderzetten. Het jonge noorden en het oude zuiden zijn definitief verleden tijd in onze provincie.