Limburg verbindt Limburgers

Tenslotte zetten we volop in op het verbinden van Limburg en de Limburgers! Verbinding tussen de mensen, verbondenheid tussen leven in Limburg, ondernemen, werken en leren in Limburg én de open ruimte zijn cruciale ingrediënten voor meer levenskwaliteit. Een betere verbondenheid is voor ons primordiaal: een verbondenheid in maatschappij, in mobiliteit, en tussen onze Limburgse steden en het buitengebied met haar typische dorpen. Ze is voor ons dé sleutel naar een welvarende toekomst. Een vernieuwend Limburgs mobiliteitsconcept in eigen handen en gestoeld op een netwerk van ‘mobipunten’ is hiervoor dé hefboom.
Mobiliteit ››
Mobiliteit ››
Mobiliteit binnen en met omliggende regio’s is van wezenlijk belang voor de ontwikkelingskracht en leefbaarheid van een regio. 
Limburg als verbindende partner ››
Limburg als verbindende partner ››
De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel.