Goed leven voor elke Limburger

Met ons ambitieus levenskwaliteitsplan gaan we voor een Limburg dat in Vlaanderen aanzien wordt als de ideale regio om te wonen, leven én werken. Dat begint met een thuis en job voor iedereen. Maar ook met de ambitie om niet alleen de gezondste provincie van allemaal te willen zijn, maar tegelijk ook een low impact regio. Met buurtgerichte zorg die toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen. Met een smeltkroes van culturen die Limburg extra kleur geeft. Met alleen maar buurten waar kinderen zorgeloos kunnen bewegen en de wereld ontdekken. Ons levenskwaliteitsplan moet van Limburg de beste plek op aarde maken!

Levenskwaliteit is een thema dat breder gaat dan het materiële, het omvat een ruime waaier aan zaken die het leven voor elke mens waardevol maken. En hoewel iedere mens hier een andere invulling aan geeft, zijn er toch enkele criteria die voor iedereen terugkomen. Wij onderscheiden hierbij 4 grote thema’s, onze 4 G’s: gezondheid, gezin, geborgenheid en geld. Zij vormen de fundamenten van onze visie op levenskwaliteit
Gezondheid ››
Gezondheid ››
Een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geld en groei ››
Geld en groei ››
Naar een provincie die financieel gezond is en blijft groeien.
Geborgenheid ››
Geborgenheid ››
Een veilig Limburg met leefbare dorpen en sterke steden.