Gezondheid

We willen uitgroeien tot een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is. Een schone en groene leefomgeving staat daarbij centraal. Daarom willen we een Beleidsplan Ruimte Limburg uitwerken als hoeksteen voor meer levenskwaliteit. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan aangepaste zorg én samenwerking en evolueren naar een low impact regio.

Limburgers wonen in de gezondste provincie

Welzijn en gezondheid zijn de sleutels voor levenskwaliteit. Hiervoor werken we op vele terreinen samen, met verschillende organisaties en voorzieningen. Health is in all policies. Dus werken we over beleidsdomeinen heen om dit te realiseren. Limburg netwerkt met zorg en welzijn zodat elke Limburger kwaliteit van leven wordt gegarandeerd. Netwerken worden dé norm.
 

›› Maximale invulling van de oproepen tot netwerken.
Limburg stimuleert via alle beleidsniveaus de maximale invulling van de oproepen tot netwerken en biedt de tafel om de voorbereidende gesprekken mogelijk te maken of projecten tot pilootstudies in te dienen.
›› Ruimte voor aanvullende initiatieven.
We maken ruimte voor aanvullende initiatieven op het snijvlak van welzijn, huisvesting, ruimte en lokale besturen
›› Nog gezonder leven tegen 2025.
De Limburger leeft nog gezonder tegen 2025. Via de regionale werking van Logo Limburg zetten we via gezin, lokale besturen, werk, onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn die initiatieven op om dit te realiseren.
›› Één grote gezonde publieke ruimte.
Onze lokale besturen maken van Limburg één grote gezonde publieke ruimte waar de gezondheidsthema’s lichaamsbeweging, voeding, geestelijke gezondheid, tabakspreventie, luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidshinder de norm zijn. 
›› ‘Walkability’ van buurten garanderen.
We richten de publieke ruimte in zodat de ‘walkability’ van een buurt gegarandeerd is en stimuleren het sociaal netwerk dat zo volledig mogelijk aanwezig is op wandel of fietsafstand. Dit is belangrijk om bv. mensen onbewust aan te zetten tot meer bewegen, de luchtkwaliteit aan te pakken door auto’s te vermijden, sociale cohesie van buurten te versterken, …
›› Mentaal weerbare Limburgers!.
Mentaal weerbare Limburgers!
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geld en groei ››
Geld en groei ››
Naar een provincie die financieel gezond is en blijft groeien.
Geborgenheid ››
Geborgenheid ››
Een veilig Limburg met leefbare dorpen en sterke steden.