Gezondheid

We willen uitgroeien tot een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is. Een schone en groene leefomgeving staat daarbij centraal. Daarom willen we een Beleidsplan Ruimte Limburg uitwerken als hoeksteen voor meer levenskwaliteit. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan aangepaste zorg én samenwerking en evolueren naar een low impact regio.

Limburg, een low impact regio

Levenskwaliteit wordt belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Voor de duurzame bestendiging van onze unieke groene leefomgeving scharen we ons achter de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen. Europa streeft naar een totale Europese reductie van 40 procent van de uitstoot tegen 2030 en zelfs 80 tot 95 procent reductie tegen 2050. Om deze streefcijfers te halen wil Europa dat, naast nationale en regionale overheden, ook lokale besturen zich engageren voor een beter klimaat.
Hiervoor wordt er niet alleen gefocust op de CO2-reductie, maar ook op klimaatadaptatie (aanpassen van de samenleving aan de klimaatverandering).
De provincie Limburg neemt hiervoor, samen met de gemeenten, de handschoen op.
 

›› De provincie als convenant coördinator.
De provincie treedt op als convenant coördinator van de “burgemeestersconvenant”.
›› CO2-vriendelijke modi.
In het mobiliteitsbeleid wordt gefocust op CO2vriendelijke modi (fiets, elektrische voertuigen,…).
›› Overstromingszones en waterbuffers.
We stimuleren en faciliteren de aanleg van overstromingszones en waterbuffers.
›› Klimaatbossen.
We stimuleren en faciliteren de aanleg van klimaatbossen.
›› Meer groen in de stad en dorpskernen.
We stimuleren onze steden en gemeenten om meer groen te integreren in de stad en dorpskernen.
›› Een groene long op 15 min..
Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken wordt maximaal rekening gehouden met het principe dat elke inwoner op een kwartiertje wandelen (1 km) een groene long moeten kunnen bereiken.
›› Biodiversiteit beschermen.
We nemen onze verantwoordelijkheid op voor de natuur. Dankzij de enorme inzet van onze lokale en regionale natuurverenigingen slagen we er in onze prachtige natuurgebieden te beheren en de biodiversiteit te versterken.
›› De kwaliteit van natuurlijk Limburg behouden.
Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen. Het Nationaal Park Hoge Kempen, het Rivierpark Maasvallei en Bosland bundelen schitterende diverse landschappen en kilometers prachtige routes om te wandelen en fietsen maken van Limburg een plek waar het aangenaam is om te wonen, werken en ontspannen. Maar die groene status brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee om de kwaliteit van natuurlijk Limburg te behouden. Parkrangers kunnen hier een cruciale rol opnemen.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geld en groei ››
Geld en groei ››
Naar een provincie die financieel gezond is en blijft groeien.
Geborgenheid ››
Geborgenheid ››
Een veilig Limburg met leefbare dorpen en sterke steden.