Geborgenheid

Een belangrijk onderdeel van levenskwaliteit is het vinden van geborgenheid. Een veilige leefomgeving waarin men rustig kan leven, wonen en werken speelt daarbij een belangrijke rol. Ook willen we inzetten op sterke steden en leefbare dorpen waarin open ruimte ‘open’ kan blijven.

Leefbare dorpen & sterke steden, de basis voor een sterk Limburg

Dorpen zijn wat ons bindt op 'de buiten'. Sterke en compacte dorpen zorgen voor een leefbaar platteland. Ook hier is nood aan dorpsontwikkeling, dorpskernversterking, duurzame dorpen, herdorpen, ontlinting … Compacter gaan wonen en werken is de opdracht én de uitdaging. Daardoor maken we onze dorpen terug leefbaar en houden we onze open ruimte echt open.

Binnen woondorpen is de bereikbaarheid van voorzieningen, met inbegrip van werk en opleiding, levensnoodzakelijk. Dichtheid, gecombineerd met een goede mix van functies, is ook een manier om mensen opnieuw te leren samenleven, om opnieuw een solidaire gemeenschap op te bouwen. Verstedelijking is de enige manier waarop echte landelijkheid nog kan gered worden...

Basisbereikbaarheid moet voldoende ruim bekeken worden, meer bepaald vanuit de bestemmingsbehoefte: waar moeten bepaalde doelgroepen vanuit bepaalde plaatsen op bepaalde tijdstippen geraken. Die bereikbaarheid kan gecreëerd worden door een bus in te leggen of te werken met meer flexibel vervoer. Maar ook door de dienst in kwestie terug lokaal bereikbaar te maken. Dit laatste zit bijvoorbeeld vervat in het principe van de ‘woonzorgzones’.
 

Gezondheid ››
Gezondheid ››
Een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geld en groei ››
Geld en groei ››
Naar een provincie die financieel gezond is en blijft groeien.